Wat is satsang eigenlijk?

De universiteit van het leven waar alles in duigen valt. Alles wat je weet, alles wat je in stand tracht te houden, alles waar jij je aan vastklampt, al je overtuigingen, al je gelijk, al je positie, alle jij.

Wat gebeurt er in een satsang?

Satsang betekent samenkomen in waarheid. En wanneer we in dergelijke bijeenkomsten het woord waarheid gebruiken, verwijzen we naar Dat wat altijd waar is, wat onveranderlijk is en onmeetbaar.

‘Dat’ is niet in woorden te vangen. Toch hebben we daar vele benamingen voor bedacht, die allemaal de geur van het onbenoembare in zich dragen: ware natuur, onverdeelde essentie – of, wat minder abstract: ons ware thuis, waar vrede woont, waar vrijheid en onvoorwaardelijke liefde wonen en een groot mededogen.

Het merkwaardige is dat juist woorden – geladen met de shakti* van de leraar – het vermogen hebben zo diep door te dringen, dat je je essentie her-innert. Hierdoor besef je dat je Thuis nooit verlaten hebt. Ergens weet je het al lang. Maar het lijkt wel of je zelf niet bij dat weten kunt komen. Het weten in jou moet aangeraakt worden, het moet verlicht worden. De transformatieve kracht van het woord werpt licht in je hart.

Wat een wonder ! En dat kan alleen iemand doen in wie het woord gerealiseerd is. De kracht van het woord, zo mysterieus.

Daar is een mooi verhaal over dat zich afspeelt in India. Op een dag komt een vrouw met haar zoontje bij een meester en zegt: ‘Meester, mijn zoontje snoept zo veel en dat is slecht voor zijn tanden – wilt u hem toespreken?’ Waarop de meester antwoordt: ‘Kom over zes weken maar terug.’ De vrouw gaat met haar kind weer naar huis en zes weken later zijn ze samen terug bij de meester. ‘Weet u nog waar ik u om gevraagd heb?’ De meester wendt zich tot haar zoontje en zegt: ‘Luister eens mijn kind, jij moet niet zo veel snoepen, want dat is slecht voor je tanden.’ De moeder kijkt de meester vol verbazing aan en kan niet nalaten te vragen: ‘Maar waarom heeft u dat de vorige keer niet gezegd?’ Waarop hij antwoordt: ‘Ik kon hem dat niet zeggen want toen snoepte ik zelf nog veel te veel.’

Wat zou een zoeker zich moeten afvragen als hij het spirituele pad op wil gaan?

Ik zou zo iemand het volgende ter overweging willen geven: ‘Wil ik mijn leven tot volle ontplooiing brengen? Wil ik stevig met beide benen in het leven staan en de volledige verantwoordelijkheid nemen? Wil ik oordelen achter mij laten, wil ik klagen achter mij laten, en excuses? Wil ik mij niet langer vernauwen in welk idee dan ook? Wil ik waarachtige vrijheid, wil ik liefde leven? En wil ik dit alles meer dan wat dan ook in mijn leven?’ Ik denk dat je dat besluit een keer moet nemen en daar nooit meer van af moet wijken. De kracht van het besluit en de inspiratie van je spiritueel leraar zullen je door welke situatie dan ook heen trekken. Wees geduldig en geef nooit op.

Wat is de snelste weg?

Overgave. Geef je overtuigingen over, je aannames, je twijfels, je ambities,
je verleden en verwachtingen. Geef je inzichten en alles wat je ooit geleerd
hebt over. Wanneer je hele zijn geleegd is, zal vervulling je overspoelen 
en leeft het leven jou, vol-ledig ontvangend.

Dit is een tekst uit het boek ONTWAAK.
*shakti

In de Indiase mythologie vertegenwoordigt Shakti de vrouwelijke energie. Zij is een van de Hindoegoden en wordt vereerd als moedergodin. Haar vermogen wordt gezien als de drijvende kracht achter alle actie.