Tijdloze woorden

Tijdloze woorden ter contemplatie – voor de devotionele krijger

Medicine Buddha Mantra (kort)

Teyata om bekanze bekanze
Maha bekanze
Radza samungate soha

Medicine Buddha Mantra (lang)

Om namo bhagawate bhaishjaya Guru
Vaidurya prabha rajaya tathagataya
Arhate samyaksam buddhaya teyata
Om bekhajye bekhajye maha bekhajye
Bekhajye rajaya samungate svaha

 

Auspicious One, I prostrate to you, Medicine Buddha, king of lapis lazuli, who has conquered the cycle of birth, aging, sickness and death. Who has become one of the Buddha’s, Medicine Buddha, king of all physicians. The supreme physician, who is perfect awakened.

Om, enlightened One, this prayer is relinquished to you.

Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

 

Door alle lagen van ervaring is ‘Dat’,
de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Mogen allen, door subtiele en meditatieve intelligentie,
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaar zijn.

Zes Gouden Tips van Tilopa

Laat gaan wat voorbij is
Laat gaan wat komt
Laat gaan wat nu is
Tracht niet langer alles te ontrafelen
Tracht niet langer het bestaan je wil op te leggen
Ontspan je maar, gewoon nu, en rust

Song of the Vajra

Unborn, yet continuing without interruption
neither coming nor going, omnipresent
Supreme Dharma
unchangeable space, without definition
spontaneously self-liberating.
Perfectly unobstructed state
manifest from the very beginning
self-created, without location
with nothing negative to reject
and nothing positive to accept
infinite expanse, all – pervading
immense and limitless, unbound
with nothing even to dissolve
or to be liberated from.
Present beyond space and time
existent from the beginning
immense dimension of inner space
the radiance of clarity
is like the sun and the moon
self-perfected
indestructible like a Vajra
stable as a mountain
pure as a lotus
strong as a lion
uncomparable bliss
beyond all limits
illumination
equanimity
peak of the Dharma
light of the universe
perfect from the very beginning.

The song of the Vajra comes from the Nyida Kajor, the Union of the Solar and Lunar Tantra. 
It is also the principal mantra of the ‘Bardo Thödrol’, known as the Tibetan ‘Book of the Dead’

Het lied van Mahamudra

Je bent niet gebonden door wat je waarneemt,
maar door wat je vast houdt.
Laat daarom lòs, Naropa!
Mahamudra, de koninklijke weg,
is vrij van alle woorden en symbolen.
Alleen voor jou, mijn geliefde Naropa,
zo oprecht, ontvankelijk en toegewijd
zing ik dit prachtige lied,
als blijk van een nooit eindigende vriendschap.
De volledig open natuur
van alle dimensies en gebeurtenissen
is als een regenboog
schijnbaar daar, maar ongrijpbaar.
De weg van Mahamudra
kent geen grenzen.
Geen enkele moeizame mentale inspanning
is in staat deze onbegrensde open weg te benaderen.
De moeiteloze vrijheid van bewustzijn
beweegt zich van nature over deze weg.
Net zoals ruimte altijd onverstoord verschijnt
en nooit gevuld is,
zo is het bewustzijn zonder grenzen
en altijd gewaar.
Starend vanuit louter gewaarzijn
in het bewustzijn,
smelt het dwangmatige conceptuele en redenerend denken weg
in de vruchtbare lente van het boeddhaschap.
Witte wolken die in de blauwe lucht voorbij drijven,
veranderen voortdurend van vorm en hebben geen basis,
geen referentiepunt en geen plaats om te verblijven.
Ze zijn als steeds veranderende gedachten,
die als wolken door de ruimte van het bewustzijn zweven.
Als de vormloze uitgestrektheid van het bewustzijn
helder wordt waargenomen,
zullen de dwangmatige gedachten
gemakkelijk en vanzelf ophouden.
Hoewel de ruimte geen kleur of vorm bezit,
manifesteren zich spontaan vormen en kleuren
in de openheid van de eeuwige ruimte.
Hoewel bewustzijn geen positieve of negatieve kenmerken bezit,
manifesteren zich in de uitgestrektheid van het denken
werelden, relaties en betekenissen.
Net zoals duisternis,
ook al duurt die duizenden jaren,
een opkomende zon niet kan verbergen,
zo kunnen ook ontelbare eeuwen van strijd en lijden
het stralende licht van de essentie van het bewustzijn
niet verborgen houden.
Alhoewel de wijzen ervan getuigen
dat de aard van het bewustzijn stralendheid is,
kan dit onbegrensde licht
in geen enkele taal worden uitgedrukt
of in welk sacramentaal systeem dan ook worden gevat.
Hoewel de essentie van het bewustzijn
leeg is van subject een object,
omarmt ze teder al het leven en alle verschijnselen.
Om deze waarheid te realiseren
hoef je enkel je lichaam te ontspannen
en geest te openen.
Ga natuurlijk en ongedwongen
op in transparantheid.
De gedachten stil en gelijkmoedig,
het lichaam als een holle bamboestengel, tot rust gebracht.
Adem niet in noch uit
met de adem van het aangeleerde denken.
Kom tot vrede in stralende aandacht.
De rijkdom van Mahamudra
is in geen enkele wereld te vinden.
Geliefde Naropa,
deze schat van verlichting
behoort jou en allen toe.
Fanatieke beoefening van meditatie
of eindeloze studie van de geschriften
zal deze magnifieke realisatie
nooit teweeg kunnen brengen,
omdat dan de geest
die wanhopig verlangt naar ervaringen
op andere bewustzijnsniveaus of andere sferen,
onbewust het heldere licht negeert
dat alle ervaringen doordrenkt.
Zodra je een verdeling aanbrengt in het bewustzijn
verraad je de vriendschap van Mahamudra.
Stop alle activiteiten die scheidingen maken
laat zelfs het verlangen los om vrij te zijn van verlangens
en laat de gedachten vrij komen en gaan
als golven in een grenzeloze oceaan zonder kust.
Degene die zich niet langer inlaat met abstracties
en wiens enige principe is: geen scheidingen te maken,
bevestigt zijn vertrouwen in Mahamudra
Alleen diegene die het vasthouden aan macht en bepalingen los laat
en nooit partijdig wordt in discussies en opvattingen,
verstaat de authentieke betekenis
die in de oude geschriften verborgen ligt.
Zij die gewaarzijn ontkennen, afwijzen of vast willen grijpen
roepen verdriet, lijden en verwarring over zichzelf af.
Ontwikkel, om uit deze dwaasheid te ontwaken,
een oprechte vriendschap
met een verheven spiritueel leraar in Mahamudra,
een yogi die, gezien vanuit de wereld
misschien wel voor gek versleten wordt.
Wanneer de beperkte geest
het gezegende contact aan gaat
met onbeperkt bewustzijn,
doemt onbeschrijfelijke vrijheid op.
Zelfzuchtige en bekrompen gedachten
creëren het illusoire besef van gebondenheid
en verspreiden het zaad voor verdere begoocheling.
Zelfs kan oprecht religieus onderwijs
bekrompen zienswijzen doen ontstaan.
Vertrouw daarom alleen maar op het onderricht
dat oneindig uitgestrekt en onmetelijk diep is.
De edele weg van Mahamudra
houdt zich nooit bezig met het dramatische spel
van gebondenheid en bevrijding.
De yogi in Mahamudra is nooit afgeleid,
omdat hij nimmer de oorlog heeft verklaard aan afleiding.
Deze edelmoedigheid en vriendelijkheid,
deze geweldloosheid, zowel in gedachten als handelingen
is het pad van alle Boeddha’s, dat geen sporen nalaat.
Het bewandelen van dit allesomvattende pad
is de gelukzaligheid van het Boeddhaschap.
Verschijnselen in alle bestaanswerelden
komen en gaan voortdurend en
zijn dus altijd fris, nieuw en onuitputtelijk.
Zoals dromen die zonder vaste substantie zijn,
kunnen ze nooit onveranderlijk worden,
noch kan men zich eraan hechten.
Het universum bestaat op een diepzinnige niet te omschrijven wijze
die nooit kan worden vastgehouden of vastgelegd.
Waarom zou men er dan neurotisch naar verlangen of het haten,
als daardoor illusoire gebondenheid wordt gecreëerd?
Doe afstand van willekeurige en aangeleerde zienswijzen.
Ga dapper verder met mediteren
in de echte woeste bergen van de uitgestrekte Mahamudra.
Ga voorbij de grenzen van familie,
door alle levende wezens
als één familie van bewustzijn te omarmen.
Verblijf zonder enige verplichtingen
in het landschap van natuurlijke vrijheid:
spontaan, vrijgevig en vreugdevol.
Wanneer je de kroon van Mahamudra ontvangt,
zal alle besef van status en verworvenheden
vanzelf verdwijnen.
Snij de wortels door van de klimop die de boom verstikt
en zijn grijpende hechtranken zullen geheel verdorren.
Kap de wortel van de conventionele geest van gehechtheid
En alle gebondenheid en wanhoop lossen op.
Het aansteken van een olielamp
verlicht een ruimte onmiddellijk,
zelfs wanneer het vele eonen donker is geweest.
De essentie van het bewustzijn is grenzeloos licht.
Hoe kan er dan nog ergens duisternis heersen
in de ruimte van de dagelijkse waarneming?
Maar iemand die vasthoudt aan mentale processen
kan niet in het heldere licht van het bewustzijn ontwaken.
Als men fanatiek, middels onderzoek en concentratie,
waarheid zoekt,
zal men nooit de onvoorstelbare eenvoud
en gelukzaligheid leren waarderen,
die in de kern te vinden is.
Om deze vruchtbare grond te ontginnen,
moet men de wortels van complexiteit
met de scherpe blik van het naakte bewustzijn, doorsnijden
en volledig in vrede blijven, transparant en voldaan.
Je hoeft geen grote inspanningen te verrichten
Noch grote spirituele kracht te verzamelen.
Blijf in de stroom van louter gewaarzijn,
Mahamudra accepteert en verwerpt geen enkele
stroom van interne of externe energie.
Omdat de basis van het bewustzijn
nooit en in geen enkele bestaanswereld is geboren,
kan er niets aan toegevoegd of van afgenomen worden.
Er is niets dat haar kan beletten of besmetten.
Als het bewustzijn hierin rust
verdwijnen de verschijningen van gescheiden zijn en lijden
in oorspronkelijke realiteit.
Angsten, verlangens en arrogantie
lossen op in de leegte waaruit ze zijn voortgekomen.
Onovertroffen weten kent geen gescheiden subject of object.
Onovertroffen handelen handelt vindingrijk.
Onovertroffen bereiken bereikt het doel
zonder verleden, toekomst of heden.
De toegewijde beoefenaar ervaart de spirituele weg
als een woeste bergstroom die donderend de berg af komt.
Als de beoefenaar spiritueel volwassen is,
dan stroomt de rivier rustig en geduldig
met de kracht en statigheid van de Ganges.
Wanneer ze uitmondt in de oceaan van Mahamudra
transformeert het water in licht
dat zich onafgebroken in alle richtingen verspreidt
en dat zonder richting, zonder bestemming,
zonder onderscheid, zonder opdeling en zonder beschrijving
in het grote heldere Licht stroomt.

Hsin Hsin Ming van Seng Ts’an

De volmaakte weg is niet moeilijk
voor hen die geen voorkeur koesteren.
Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn
wordt alles helder en ontmaskerd.
Maar zodra je het geringste onderscheid maakt
wijken hemel en aarde oneindig ver uiteen.
Wil je waarheid aanschouwen
wees dan nergens voor of tegen.
Opwerpen wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt
is de ziekte van de geest.
Wanneer de diepe betekenis der dingen je ontgaat
is je gemoedsrust vruchteloos verstoord.
De weg is volkomen als oneindige ruimte
Waar niets ontbreekt en niets overbodig is.
Werkelijk, omdat wij steeds weer
het een aanvaarden en het ander afwijzen,
ontgaat ons de ware aard der dingen.
Raak niet verwikkeld in uiterlijke zaken,
en verlies je niet in gevoelens van leegte.
Wees gelijkmoedig in de eenheid der dingen
en onjuiste denkbeelden verdwijnen vanzelf.

 

Wanneer je probeert passiviteit te bereiken
door met activiteit te stoppen,
vult deze inspanning je weer met activiteit.
Zolang je tot het een of tot het ander overhelt,
zul je nooit eenheid realiseren.
Zij die niet de enkelvoudige weg gaan
vervallen zowel in activiteit als passiviteit,
in stelligheid en ontkenning.
Indien je de realiteit der dingen ontkent
ontgaat je hun ware natuur.
Indien je de ledigheid der dingen benadrukt
ontgaat je hun ware natuur.
Hoe meer je over waarheid praat en denkt,
des te verder dwaal je ervan af.
Stop met praten en denken,
en er zal niets zijn wat je niet zult kunnen weten.
In het terugkeren naar de kern ontdek je de diepere zin,
maar als je uiterlijkheden najaagt mis je de bron.
Op het moment van innerlijke verlichting
overstijg je schijn en ledigheid.
De veranderingen die in de lege wereld schijnen plaats te vinden
noemen we uitsluitend echt uit onwetendheid.
Zoek niet naar de waarheid,
stop enkel met het koesteren van meningen.
Blijf niet langer in de dualistische staat,
vermijd zorgvuldig alles wat daartoe leidt.
Als er zelfs maar een spoor is
van zus of zo, van goed of slecht
dan raakt je wezen verstrikt in verwarring.
Wees, hoewel alle dualiteiten voortkomen uit het Ene
zelfs niet gehecht aan dit Ene.
Wanneer het gemoed onverstoord de Weg vervolgt
kan niets ter wereld je nog kwetsen.
En als iets niet meer kan kwetsen
verandert het van aanzicht.
Wanneer er geen onderscheidende gedachten opkomen,
houdt het oude denken op te bestaan.
Wanneer gedachte-objecten verdwijnen,
verdwijnt het denkende subject.
Net zoals objecten verdwijnen,
wanneer het denken verdwijnt.
Door het subject worden dingen tot objecten
dingen maken het denken tot wat het is.
Begrijp de relativiteit van deze twee
en de fundamentele werkelijkheid:
de eenheid van leegte.
In deze leegte zijn die twee niet te onderscheiden,
en in elk op zich ligt de hele wereld besloten.
Als je geen onderscheid maakt tussen grof en fijn
kom je niet in de verleiding
vooroordelen en meningen te hebben.
De volkomen weg begaan is noch gemakkelijk noch moeilijk.
Maar mensen met bekrompen opvattingen
zijn angstig en besluiteloos;
hoe meer zij zich haasten,
des te trager komen zij vooruit.
Gehechtheid beperkt zich niet tot één gebied;
zelfs als je je hecht aan het idee van verlichting,
ben je al op de verkeerde weg.
Laat de dingen zijn zoals ze zijn,
dan is er geen komen en geen gaan.
Gehoorzaam de aard der dingen
en je zult vrij en onverstoord zijn.
Wanneer gedachte in gevangenschap is, blijft waarheid verborgen,
want alles is dan troebel en vaag.
En de drukkende last van steeds maar oordelen
brengt ergernis en vermoeidheid.
Welk voordeel kan verkregen worden
door het maken van onderscheid en scheidingen?
Als je de Ene Weg wilt begaan,
heb dan geen afkeer van de wereld van de zintuigen en ideeën.
Ja, deze volledig aanvaarden
staat zelfs gelijk aan ware verlichting.
De wijze streeft geen doelen na,
maar de dwaze slaat zichzelf in de boeien.
Er is maar één Dharma, niet vele.
Onderscheid ontstaat
uit de bezitterige behoeften der onwetenden.
Via het onderscheidende denken het Zelf willen bereiken
is de allergrootste dwaling.
Rust en onrust komen voort uit illusie;
in zelfrealisatie is er geen voorkeur of afkeur.
Alle tegenstellingen komen voort uit onjuiste conclusies.
Zij zijn als dromen of bloemen in de lucht:
het is dwaasheid ze proberen te grijpen.
Winst en verlies, goed en fout:
reken onmiddellijk voor eens en altijd af
met dergelijke gedachten.
Als het oog nooit slaapt,
komt er vanzelf een eind aan alle dromen.
Als het denken geen onderscheid maakt
zijn de tienduizend dingen zoals ze zijn,
van één enkele essentie.
Inzicht in het mysterie van deze enkele essentie
betekent bevrijding van alle verwarring en verwikkeling.
Wanneer alle dingen als gelijk ervaren worden
wordt de tijdloze essentie van het Zelf geopenbaard.
In deze staat zonder oorzaken
en zonder betrekkingen
zijn geen vergelijkingen of overeenkomsten mogelijk.
Zie beweging als stilstaan
en het stilstaande in beweging,
en zowel de staat van beweging als
de staat van rust verdwijnt.
Wanneer deze dualiteiten ophouden te bestaan
kan Eenheid niet langer zijn.
Geen wet of omschrijving is van toepassing
op deze ultieme slotfase.
Voor de eengeworden geest
die leeft overeenkomstig de Weg,
stopt al het ik-gerichte streven.
Twijfels en besluiteloosheid verdwijnen
en een leven in waarachtig vertrouwen wordt mogelijk.
In één klap zijn we uit onze gevangenschap bevrijd;
niets blijft aan ons kleven
en we houden nergens meer aan vast.
Alles is leeg, helder en zelf-verlichtend
en het denken oefent geen macht meer uit.
Hier zijn gedachtes, gevoelens, kennis en verbeelding
van geen enkele waarde.
In dit rijk van zodanigheid
is er noch zelf, noch anders-dan-zelf.
Als je rechtstreeks in harmonie wilt komen
met deze werkelijkheid,
zeg dan, wanneer twijfel opwelt: “niet-twee”.
In dit ‘niet-twee’ is niets gescheiden,
niets valt erbuiten.
Ongeacht waar of wanneer,
verlichting betekent het betreden van deze waarheid.
En deze waarheid is voorbij aan groter of kleiner in tijd en ruimte;
hierin is één enkele gedachte
als tienduizend jaar.
Leegte hier, leegte daar,
maar het oneindige universum
is altijd pal voor je ogen.
Oneindig groot en oneindig klein:
geen verschil, want bepalingen zijn verdwenen
en grenzen worden niet langer gezien.
Hetzelfde geldt voor zijn en niet-zijn.
Verspil geen tijd aan twijfels en argumenten
die hier niets mee te maken hebben.
Eén ding, alle dingen:
haal ze zonder onderscheid door elkaar.
In deze realisatie leven betekent
je geen zorgen maken over onvolmaaktheid.
In dit vertrouwen leven is de weg naar non-dualiteit
want non-dualiteit is één met vertrouwen.
Woorden!!!
De weg is voorbij taal,
want hier is
geen gisteren,
geen morgen,
geen vandaag.