Prajnaparamita

Prajnaparamita besefte al jong dat hoewel het haar aan niets ontbrak, ze geen toegang had tot wat het meest belangrijk voor haar was. Wat dat precies was wist ze niet, maar er was altijd een eenzame leemte.

Haar zoektocht begon in boeken, in religie, psychologie en filosofie. Maar geen enkel denkbeeld of geloof kon het pijnlijke gemis wegnemen.

Na vele jaren ontmoette zij iemand die haar dat kon tonen, een ontwaakte meester, Alexander Smit, en direct vertrouwde zij haar hart en haar leven toe aan zijn onderricht. Haar innerlijke pelgrimreis was eindelijk begonnen.

Gepassioneerd ontving zij non-dualistisch onderricht uit de spirituele traditie van Nisargadatta en ook van Poonjaji in India. Het laatste stuk van haar ontwakende reis werd zij door ShantiMayi geïnspireerd.

Na haar zelfrealisatie is zij op aandringen van haar meesters satsang gaan geven om een ieder met een verlangend hart de weg te wijzen naar het bevrijdende ontwaken. Dit doet zij nu bijna 25 jaar, waarvan de afgelopen 12 jaar veelal in Frankrijk op haar ‘Centre of awakening and natural living’, waar zij wekelijks een retraite geeft.

When the mind is stilled
and unwavering trust brings you to surrender
you will hear the language of silence
the wordless secret speaking loudly to you

Wat bezielt een klein meisje dat discipel wil worden?

Wat is er aan de hand met een talentvolle gepassioneerde jonge vrouw die geen enkel verlangen heeft en ten diepste niemand wil zijn? Hoe kan het dat niets haar werkelijk gelukkig maakt in haar leven waarin alles mogelijk is? Zij begrijpt niet dat mensen verheugd kunnen zijn over bezit, relaties en succes. Ze vraagt zich af hoe het kan dat niemand mist wat zij mist. Naarstig onderzoekt zij religies en filosofie, wetend dat er meer moet zijn dan de wereld zoals ze die kent. Ze heeft geen maatschappelijke ambitie, vindt nergens aansluiting en leidt een teruggetrokken leven met haar gezin.

Op een dag wordt zij attent gemaakt op ‘een man die bijeenkomsten geeft waar je veel aan kunt hebben’. Dezelfde avond gaat zij ernaartoe. En het is die avond waarop ze beseft dat ze toegang heeft gekregen tot het ware leven, het mystieke leven dat ze zo intens zocht en dat haar zo pijnlijk ontbrak. De man heet Alexander Smit, het is begin jaren tachtig.

Alexander is zelf tot vrijheid gekomen bij zijn leermeester Nisargadatta Maharaj in India, en hij is kort geleden begonnen uitdrukking te geven aan zijn ontwaakte realisatie.

Onverzadigbaar drinkt ze het onderricht. Ze zegt niets, ze vraagt niets, ze onthoudt niets. Ze neemt alleen maar op, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Ze laat zich vallen in zijn liefdevolle verstillende aanwezigheid.

Een spirituele gids

De laatste jaren van haar innerlijke reis is Poonjaji haar leraar, en daarna ShantiMayi. Geleidelijk geeft zij alle besef van een afgescheiden ‘ik’ op, en geeft haar hart, haar denkbeelden en haar leven terug aan de totaliteit van het bestaan.

Wanneer ze uiteindelijk gereed is om haar taak op zich te nemen, voegt ze zich in de eeuwenoude lijn van overdracht om als spirituele gids een ieder te inspireren die verlangt tot innerlijke bevrijding te komen. Zij geeft al vele jaren wereldwijd satsang en retraites. In Frankrijk heeft zij haar ‘Non dual retreat centre for Awakening’, waar zij het grootste deel van het jaar doorbrengt en satsang geeft.

Meesters